page_banner
Nou se yon manifakti atelefòn ki enpèmeyab. Telefòn ijansse yon pati entegral nan nenpòt sistèm kominikasyon transpò epi yo fèt pou jere ijans.Kit se yon tinèl oswa yon tren, ijans yo ka rive san atann, epi kominikasyon enstantane esansyèl pou repons rapid ak sekou.Lè w itilizetelefòn ki enpèmeyab, Otorite transpò yo ka etabli yon liy kominikasyon san danje epi dirèk ak pasaje yo, chofè yo oswa pèsonèl antretyen nan yon ijans.